Werkwijze

HelloWMO houdt van een mensgerichte benadering. Hiermee bedoelen we dat de zorgvrager centraal staat en er op een open transparante wijze gecommuniceerd word. HelloWMO ondersteunt en begeleid bij verschillende trajecten. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om zorg in te kopen op lange en korte termijn.

Kennismakingsgesprek

Als je middels zorg wilt inkopen bij HelloWMO of benieuwd bent wat wij voor je kunnen betekenen mag je altijd vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen. Dit kan ook voor een naaste die ondersteuning nodig heeft. HelloWMO komt dan op huisbezoek bij jou thuis om te kijken waar je wensen en behoefte liggen en wat we hierin kunnen betekenen. Aan een eerste kennismakingsgesprek zijn geen kosten verboden. Het belangrijke van dit vrijblijvende gesprek is dat er naast de formele zaken gekeken wordt of er een klik is welke van belang is om een hulpverleningsrelatie te kunnen opbouwen.


Officiële intake

Mocht je hierna interesse hebben om middels een Modelovereenkomst en het daarbij horende begeleidingsplan zorg in te kopen volgt er een 2de gesprek. Dit gesprek heet bij ons een officieel intakegesprek waarin gekeken word wat je zorgbehoefte is en hoe we daar doelen aan kunnen koppelen. Tijdens dit gesprek worden de formaliteiten behandeld waarbij we de nodige formulieren invullen en afspraken maken. Naar aanleiding van dit gesprek wordt een aanvraag voor indicatie WMO gedaan of is deze reeds in behandeling bij de gemeente.
De zorg wordt gestart op het moment dat de gemeente alle formaliteiten heeft goedgekeurd tenzij de gemeente acht dat het noodzaak is om de ondersteuning direct te starten.