Wat is WMO?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet die sinds 2007 bestaat, wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving.

De WMO is vooral bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking. Gemeenten zijn volgens de WMO verplicht om deze groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding of een aanpassing aan de woning.

Per 1 januari 2015 is de WMO gewijzigd waarbij de gemeenten meer verantwoordelijk zijn voor de zorgvragers in hun gemeente. Gemeenten bepalen zelf hoe de uitvoering van de WMO wordt geregeld. Dat houdt in dat de WMO per gemeente iets kan verschillen. Daarbij zijn de gemeenten meer op de hoogte van de zorgvragers binnen de gemeenten. Ook betekent dit concreet dat de gemeente toezicht houd dat de zorg kwalitatief goed geleverd wordt en heeft hier met gecontracteerde partijen afspraken over gemaakt, allemaal in het belang van de zorgvrager. De gemeente bewaakt het proces van aanvraag tot afsluiting waarbij de zorgverlener tussentijds evaluaties en rapportages dient aan te leveren zodat gecontroleerd wordt dat de zorg altijd ten goede komt aan de zorgvrager.