Tarieven

Om een duidelijke inschatting te kunnen geven betreffende de tarieven binnen de WMO zal er contact opgenomen moeten worden met de gemeente waarin u woont. Iedere gemeente hanteert sinds de transitie in 2015 andere tarieven voor de individuele begeleiding, hier kunnen dus onderling geen afspraken over gemaakt worden.

Als u zorg wilt afnemen bij HelloWMO zal er tijdens het officiële intakegesprek samen de gemeente gebeld worden om hier duidelijkheid over te krijgen, zodat dit ingevuld kan worden op de Modelovereenkomst.

Wilt u zorg afnemen bij HelloWMO? Dan leren wij u graag beter kennen tijdens kennismakingsgesprek!
Neem contact op voor het maken van een afspraak via deze pagina.